Beata Cichocka-Tylman Beata Cichocka-Tylman

Beata jest Dyrektorem w Zespole Innowacji i B+R, Dotacji i ulg PwC, gdzie na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami, w tym startup’ami oraz funduszami inwestycyjnymi nad rozwojem i wdrażaniem innowacji, realizacją projektów na wczesnym etapie rozwoju, w tym przede wszystkim projektów badawczo – rozwojowych (B+R), jak również pozyskiwaniem finansowania na tę sferę działalności. W dużym zakresie pracuje także z instytutami naukowymi i uczelniami, bardzo często kojarząc i motywując współpracę nauki i przemysłu.

Beata jest także prelegentem na wielu konferencjach i seminariach, związanych z tematyką start’upów oraz innowacji, gdzie często występuje wspólnie w panelach z przedstawicielami Instytucji Zarządzających i Wdrażających, takich jak PARP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii czy też Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Równocześnie jest autorem metodologii i członkiem Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji organizowanego corocznie przez Newsweek, a także członkiem Rady Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI).

Beata jest autorką dwóch blogów profesjonalnych, uznanym ekspertem w doradztwie dla rozwoju innowacyjności i współautorem wielu profesjonalnych publikacji.