Izabela Disterheft Izabela Disterheft

Aktualnie związana ze spółką Logisfera Nova. Odpowiedzialna za budowanie współpracy z pomysłodawcami oraz zespołami naukowymi działającymi w obszarze digital healthcare, celem m.in. dostarczenia im technologii, wsparcia sektorowego.

Wcześniej pełniła funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Interizon, koordynującej działania największego polskiego klastra ICT – Interizon, zrzeszającego ponad 100 firm i instytucji otoczenia biznesu. Była zaangażowana w projekt InnoLabs (Horyzont 2020) mającego na celu wsparcie rozwoju spółek posiadających rozwiązania w obszarze digital healthcare.

Poprzednio, jako Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (GPNT), zarządzała zespołem branżowych specjalistów, dbając o kompleksowe funkcjonowanie Parku. W  zakresie jej zadań leżało również udzielanie wsparcia rezydentom GPNT, stwarzanie im odpowiednich warunków rozwoju.

 

Izabela jest także:

  • jurorką w MIT (TR_Innovators under 35)
  • członkiem Rady Programowej Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji
  • autorką i współautorką wielu inicjatyw i wydarzeń
  • trenerką w zakresie alternatywnych metod modelowania biznesowego, pitching’u
  • Ambasadorką Startup Poland