Jakub Jędrzejewski

„Urządzenie schładzające do napojów w puszkach”

Celem projektu jest zbudowanie maszyny zdolnej schładzać napoje w puszkach. Założeniem jest schładzanie od temperatury pokojowej poniżej 10 ˚C w ciągu 1 minuty. Koniecznie musi być to proces powtarzalny. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku oraz klientów sklepów. Maszyna umożliwia niemal natychmiastowe schłodzenie zakupionego napoju, dzięki czemu właściciel sklepu nie będzie musiał posiadać pracującej bez przerwy wielkogabarytowej lodówki. Ponadto to klient będzie decydował o temperaturze swojego napoju. Maszyna może znaleźć zastosowanie we wszelkich rodzajach obiektów użyteczności publicznej. Projekt jest ukończony technicznie, maszyna została zbudowana i spełnia założenia konstrukcyjne. Kolejnym ważnym etapem jest wdrożenie takiego rozwiązania na rynek.