Kamil Stępniak

„SalIN – System sztucznej inteligencji prawnej”

Głównym celem System of Artificial Legal Intelligence (SalIN) jest stworzenie takiego modelu sztucznej inteligencji, która w oparciu o założenia dotychczasowych paradygmatów AI (w szczególności systemy regułowe, sztuczne sieci neuronowe oraz architektury kognitywne), będzie mogła przetwarzać akty normatywne, analizować je, dokonywać wykładni w oparciu o założenia teoretyczne, odnosić się do judykatów, a nawet dotychczasowej praktyki czy topiki na poziomie rozumienia człowieka – prawnika. Funkcjonalnością programu SalIN będzie umiejętność zastosowania prawa, dokonywania analizy sytuacji prawnej i faktycznej danego podmiotu oraz zaproponowanie rozwiązań wraz z oceną ryzyka ich zastosowania. Powstanie systemu znacznie zmieni zakres obowiązków prawników, a także pozwoli na tworzenie bardzo zaawansowanych analiz prawnych w sposób bardziej efektywny. Wartym uwagi jest także fakt, że celem jest również powstanie nowego paradygmatu sztucznej inteligencji – przystosowanej do stosowania aktów normatywnych oraz prowadzenia rozumowania prawniczego.