Marcin Borowicz Marcin Borowicz

Jestem studentem drugiego roku studiów licencjackich biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studiowanie biotechnologii od dawna było moim celem i planem.

Jestem uczestnikiem projektu InnovaBio Pomorze, w ramach którego w pięcioosobowym zespole realizuje temat “Analiza sideroforów produkowanych przez szczep Pseudomonas
dounghuensis P482 za pomocą techniki ogniskowania izoelektrycznego (IEF)”. Celem naszych badań było otrzymanie oraz porównanie profili peptydowych sideroforów produkowanych przez szczepy bakteryjne oraz weryfikacja zdolności wyodrębnionych peptydów do chelatowania żelaza (III).

Według mnie największą zaletą projektu InnovaBio jest samodzielność w obrębie realizacji badań powierzonych nam przez zleceniodawcę. Taka wolność uczy brania odpowiedzialności za własne decyzję laboratoryjne, wybór metody i jej optymalizację, co skutkuje większą satysfakcją wobec uzyskanych wyników. Trudność projektu wiąże się z jego zaletą, gdy odpowiedzialność jest całkowicie po twojej stronie, rozwiązywanie wszystkich nieprzewidywalnych problemów również spada na Ciebie.