Sebastian Nowak

„Anemometr do badania przepływu ciągu odkurzaczy”

Anemometr do badania przepływu ciągu odkurzaczy to autorski projekt niewielkiego i prostego w obsłudze urządzenia. Bada ono podciśnienie w sposób miarodajny i poglądowy tzn. pokazuje wartość wyrażoną w kPa na ekranie wbudowanym w urządzeniu. Do tej pory sprawność odkurzacza sprawdzana była przez techników poprzez przyłożenie dłoni do otworu w odkurzaczu, co oznacza, że opierać można było się wyłącznie na swoim wyczuciu, a nie wyniku wyrażonym w konkretnych jednostkach. Dzięki temu urządzeniu kwestia pomiaru na podstawie indywidualnych wniosków nie dających się określić w żadnej jednostce zostałaby wyeliminowana na rzecz faktu, że technik otrzymywałby informacje z urządzenia odnośnie poprawności pracy danego sprzętu. Obecnie na rynku nie ma dostępnego takiego typu rozwiązania tego problematycznego zagadnienia. Uważam, że anemometr byłby przydatny w codziennej pracy serwisów zajmujących się między innymi naprawą odkurzaczy, poprawiłoby to bowiem jakość obsługi i standardy pracy. Dodam również, że pomysł zastosowany w tym urządzeniu może posłużyć jako baza do wykonania pozostałych urządzeń badających przepływ zarówno gazów jak i płynów w urządzeniach, czy pomieszczeniach wymagających ciągłej i dokładnej kontroli założonych parametrów.