Sebastian Szczepaniak

„Eagle Bus”

Pojazd Eagle Bus posiada szereg charakterystyk pozwalający na pozycjonowanie go w niszy rynkowej. Dzięki określeniu grupy docelowej jako miast mniejszych (poniżej 40 tys. mieszkańców) projekt unika konkurencji ze strony dużych producentów krajowych i zagranicznych dostarczających autobusy o dużych pojemnościach do największych miast Polski. Z drugiej strony dzięki szeregowi modyfikacji elektryczny autobus Eagle Bus wyróżnia się na tle konkurentów zajmujących się wyłącznie importem gotowych rozwiązań z Chin bez homologacji.

Pośród cech wyróżniających elektryczny autobus Eagle Bus spośród klasycznych, chińskich rozwiązań należy zidentyfikować na obecnym etapie przede wszystkim:

– Indywidualny design dostosowany do polskich wymagań rynku;

– Panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe poprawiające efektywność pojazdu;

– Portal internetowy wspierający zakup biletów i budujący świadomość ekologicznych rozwiązań transportowych w danym mieście.

– Informatyzacja pojazdu w zakresie komunikacji pasażer – administrator

– Dostosowanie do osób niepełnosprawnych

Dodatkowo w ramach dalszych modyfikacji przewidziane jest wprowadzenie szeregu dalszych usprawnień zdecydowanie rozbudowujących wyjściową konstrukcję, dopasowując ją do specyficznych wymagań rynków europejskich.

Innowacyjność rozwiązania to wszystkie modyfikacje pojazdu jakie zostaną zrealizowane dla wypracowania modelu docelowego pojazdu, dostosowanego do uzyskania homologacji i warunków atmosferycznych w Europie. Prosta konstrukcja pojazdu daje możliwość dowolnego instalowania kolejnych innowacji jakie powstają w Polsce i testowanie ich w przestrzeni miejskiej. Eagle Bus to prosta konstrukcja, niezawodność, zwiększone bezpieczeństwo dla pasażerów i dostępna cena co dla większości samorządów jest wystarczające aby zamiast spalinowego busa (typu. Mercedes) kupić pojazd ekologiczny spełniający takie same zadanie transportu mieszkańców.

Problemy jakie są rozwiązywane dzięki pojazdowi elektrycznemu to: brak komunikacji miejskiej w miastach do 40 tyś. mieszkańców, zastępowanie linii podmiejskich z pojazdów spalinowych, które kosztowo są dużym obciążeniem dla samorządów, rosnące koszty utrzymania służb policji, straży miejskiej i pożarnej w przestrzeni miejskiej, rosnące koszty za wywóz śmieci i utrzymania porządku w przestrzeni miejskiej, wytyczne do wprowadzania taksówek w miastach wyłącznie z napędem hybrydowym i elektrycznym, organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępu do polskich produktów i towarów dzięki mobilnym punktom sprzedaży.

Dużym problemem jaki narasta w mniejszych miejscowościach jest smog, który w największym procencie powstaje poprzez auta spalinowe. Wprowadzanie pojazdów elektrycznych w przestrzeni miejskiej na pewno ograniczy tą sytuację.