Wiktor Kuś i Dorian Żarna

„Innowacyjny Moduł Napędowy, czyli usprawnienie silników w pojazdach elektrycznych”

Badamy, a raczej prowadzimy prace, nad autorskim projektem „silnika na wodę”, a dokładniej przekładni hydraulicznej. Od 2 lat rozwijamy nasz projekt. Na chwilę obecną dysponujemy mocą silnika rzędu 860W zaś współczynnik obrotów na minutę wynosi około 3500.

Teraz kilka słów o zasadzie działania naszej przekładni. Najważniejszym elementem modułu jest komora z wirnikiem. To do niej wtłaczana jest woda pod ogromnym ciśnieniem 100 barów. Ciecz robocza, kiedy zostaje już wpompowana do środka, trafia na pięcioramienny wirnik. Napierając na niego, wprawia go w ruch obrotowy. W takim stanie wirnik zaczyna rotować. Woda wykonuje obrót po półokręgu, gdzie kończy się jej zadanie, a raczej kończyło. Zauważyliśmy, że przy obecnych parametrach pompy oraz kształcie komory woda po wykonaniu swojego zadania nadal ma wysoki pęd. Stwierdziliśmy, że grzechem byłoby zmarnować taką możliwość. Od tamtego momentu przeprojektowaliśmy komorę tak, aby strumień wody po wykonaniu półobrotu trafiał „piętro niżej” do drugiej mniejszej komory. Tam znajduje się drugi wirnik napędzany tą samą cieczą co główny wirnik. Dodatkowy wirnik można połączyć z pierwszym, co pozwala na zwiększenie całkowitej powierzchni łopat lub zastosowanie go niezależne względem 1. To znaczy, że może pełnić rolę na przykład alternatora. Obecnie uważamy 2 rozwiązanie za bardziej przyszłościowe, ponieważ gdybyśmy chcieli porównać pojazd napędzany zwykłym silnikiem elektrycznym a naszym to ów porównanie mogłoby wyglądać tak. Jeżeli liczba wszystkich możliwości odzysku energii w samochodzie elektrycznym to x, to w przypadku samochodu z naszym silnikiem byłoby to x+1. Docelowo chcielibyśmy zastosować nasz silnik w pojazdach osobowych oraz w pojazdach komunikacji miejskiej lub komunalnej. Nikt wcześniej nie prowadził badań nad silnikiem tego typu. Jesteśmy prekursorami w tej dziedzinie. Wiele wzorów musieliśmy przekształcić pod nasz projekt oraz wymyślić sposoby jak zmierzyć niektóre parametry. Żaden koncern oraz firma nie posiada takiego napędu w swojej flocie pojazdów.