Duże korporacje i start-upy.

Uruchomiony program akceleracyjny Scale Up pokazał ogromną potrzebę współpracy pomiędzy światami dużych korporacji, a młodych innowacyjnych start-upów. Oba podmioty mają sobie bardzo dużo do zaoferowania. Jednak to wciąż niepopularny duet. Co należy zmienić aby taka współpraca była szybsza i efektywniejsza? Aby duże firmy nie bały się czerpać z zasobów młodych innowatorów i korzystać z ich rewolucyjnych rozwiązań?

Moderator:

  • Paweł Bochniarz, Prezes Zarządu MIT EF

Paneliści:

  • dr Mateusz Bonca, Wiceprezes Zarządu ds Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.,
  • Wojciech Kamiński, CEO KUNDI,
  • Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta PKO BP,
  • Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, ARP,
  • Igor Zacharjasz, Alior Innovations Lab, Alior Bank,