Panel dnia: Stawiamy na akcelerację! W jaki sposób programy akceleracyjne wpływają na liczbę wdrażanych innowacji.

Aktualnie dostępna oferta programów akceleracyjnych dla innowatorów jest bardzo szeroka. Korzysta z niej coraz więcej początkujących startupowców. Udział w programie to unikatowa możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia, nowego biznesowego partnera. Dlatego też chętnych nie brakuje. W jaki sposób tak szeroka oferta akceleracyjna wpływa na poziom wdrażanych innowacji? Czy widocznie wpływa na ich ilość? Jak dzięki programom zmieni się rynek innowacji w Polsce, a tym samym sytuacja polskich startupowców?

Moderator:

  • Radosław Brzózka, dziennikarz telewizyjny i radiowy

Paneliści:

  • Anna Brussa, Dyrektor w Departamencie Rozwoju Startupów PARP,
  • Ewa Janczukowicz-Cichosz, Wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,
  • Paweł Maj,  Dyrektor Inwestycyjny w bValue,
  • Maciej Potocki, Prezes Wrocławski Park Technologiczny S.A.
  • Aleksandra Szwed, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Grzegorz Wolff, Zastępca Dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy