Panel dyskusyjny „Warsztat pracy mentora. Jak być mentorem z sukcesami. Wyzwania mentorów”

Jakie kompetencje definiują dobrego mentora. Jakie cechy są ważne przy odgrywaniu tej roli? Czy mentor wie już wszystko? Czy może musi sam wciąż nieustająco się rozwijać?

Osoby, na co dzień pełniące funkcję mentorów, opowiedzą o swoich doświadczeniach. Metodach pracy, technikach i najbardziej efektywnych formach relacji z mentee.

Moderator:

dr Bianka Siwińska, Dyrektor Zarządzająca Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Prelegenci:

Izabela Disterheft, Business Development Director at Logisfera Nova Ltd.

Michał Dżoga, Corporate Affairs Director for Europe Region, Intel Corporation

Jolanta Grzenkowicz-Wydra, Kierownik Bio Laboratorium w PPNT Gdynia

Martyna Kozłowska-Żukowska, Kierownik Sekcji Wsparcia Interesariuszy Centrum NCBR