Jak kształcić pokolenie młodych innowatorów. Dyskusja ekspercka nad zagadnieniem innowacyjności polskiej szkoły.