Wystąpienie: „Izrael stawia na młodych!”

Wystąpienie:

„Izrael stawia na młodych!”

Ruth Cohen-Dar – Wiceambasador Izraela w Polsce

 Historia pomysłu, który narodził się i rozwinął w Izraelu. Opowiedziana przez Ruth Cohen-Dar Wiceambasador Izraela w Polsce, z naciskiem na ludzi oraz instytucje, które w trakcie rozwoju pomysłu były źródłem niezbędnego wsparcia. Historia osadzona w izraelskiej rzeczywistości i opowiedziana przez jej pryzmat.