Innowacje w Polsce: dzisiaj i jutro
26-27 marca 2015, Gdynia

Założenia:

Pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia skupiającego głównych graczy w świecie innowacji i biznesu. Przestrzeń gdzie będą mogli się spotykać, wymieniać poglądami i przemyśleniami, stymulować do rozwoju. Punktem stałym wydarzenia jest „osobistość” ze świata, która odwiedza Gdynia E(x)plory Week. Staje się osią przewodnią kongresu, osobą prowadzącą wykłady (podczas kongresu i dla młodych naukowców) i warsztaty.

Cel:

Przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku innowacji. Jak Polska wygląda na tle innych krajów Europy i świata. Dlaczego warto wspierać innowacje. Jak to robić? Zaprezentowanie sektora Innowacji w kontekście źródeł finansowania ze środków publicznych i prywatnych. Przedstawienie możliwości pozyskiwania wsparcia dla uczestników kongresu i środowiska start up’ów. Zachęta do inwestowania w innowacje, pokazanie korzyści i pozytywnych case’ów wzorcowej współpracy. Przedstawienie jak wygląda sektor na zachodzie i do czego powinniśmy w Polsce dążyć.

Dla kogo:

Przedstawiciele biznesu, zainteresowani inwestycją w innowacje oraz innowacyjnym rozwojem technologicznym. Firmy zainteresowane innowacyjną technologią i jej wdrażaniem. Małe firmy, mające innowacyjne pomysły, zainteresowane otrzymaniem wsparcia ze strony dużych firm i przedsiębiorców. Instytucje publiczne wspierające innowacje, wdrażające innowacyjne rozwiązania lub zainteresowane współpracą z sektorem prywatnym. Reprezentacja start up’ów już istniejących i start up’ów planujących rozwój. Młodzi innowatorzy szukający inwestorów. Urzędy marszałkowskie oraz centra transferu technologii. Ośrodki akademickie, inkubatory, parki technologiczne.

prelegenci

program

Dzień 1, czwartek 26.03.2015

24.08.2015 11:00

Uroczyste otwarcie

24.08.2015 12:30

Przerwa na kawę

24.08.2015 14:00

Wspólny obiad

24.08.2015 18:25

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Dzień 2, piątek 27.03.2015 r.

galeria

Organizator:

Mecenas:

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy wspierający: