dr Michał Bańka

Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Warszawskiej. Z funduszami europejskimi związany od 2004 r., pracując m.in. w Ministerstwie Gospodarki jako naczelnik wydziału finansowego dla programów SPO-WKP, PO IG, PO IiŚ. Od 2008 r. w PARP. Obecnie jako dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju funduszy kapitałowych, zalążkowych, inkubatorów przedsiębiorczości, technologicznych oraz rynku sieci aniołów biznesu. Dodatkowo odpowiada za wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w drodze na rynek NewConnect, GPW. Zarządza Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanym mikro bądź małym przedsiębiorstwom. Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich.