Danuta Sterna

Skończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektor szkoły. 

Od 2000 roku współpracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, tworzy i prowadzi kursu internetowe i jest ekspertem merytorycznym w programie SUS.  Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące i wprowadziła  do edukacji polskiej metodę – OK zeszyt, która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli.

Jest autorką publikacji dla nauczycieli i książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, „Uczę (się) w szkole”, „Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce”, „OKmiks” i współautorką książki „Uczę w klasach młodszych”. 

Również ilustruje materiały dydaktyczne dotyczące oceniania kształtującego używane w szkoleniach i na stronach internetowych.