Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów europejskich. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspiera jednostki z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego uczestniczące w grantach finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE oraz ubiegających się o granty z programu ramowego UE HORYZONT 2020 obowiązującego w latach 2014 – 2020. RPK Gdańsk działa w ramach sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z siedzibą w Warszawie.