prof. Jan Dusza

Członek Prezydium Słowackiej Akademii Nauk. Obszary badań: Mikrostruktura i właściwości mechaniczne ceramiki monolitycznej z zastosowaniem azotku krzemu, kompozyty matryc ceramicznych, nanokompozyty, kompozyty warstwowe. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami (VEGA, APVT, 5-7 Program Ramowy KE, Programy Horizon 2020, Fundusze Strukturalne EU, Phare, British Council, Royal Society, BMFT, COST, itp.). Członek słowackich i międzynarodowych komitetów naukowych Ceramiki Strukturalnej, Szef Centrum Doskonalenia Materiałów Nanostrukturalnych Słowackiej Akademii Nauk.