Małgorzata Dynowska

Kieruje procesem inkubacji przedsiębiorców we Wrocławskim Parku Technologicznym, w którym zostało wyinkubowanych około 140 przedsiębiorstw. Od 2010 r. ekspert oceniający biznesplany w konkursie „Pomysł na Biznes”, aktywnie współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r brała udział w pracach nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. W 2012 r w ramach inicjatywy PARP, „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” uczestniczyła jako ekspert wpierający rozwój akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. W 2013r. kierowany przez Małgorzatę Dynowską Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości uzyskał tytuł Najlepszego Naukowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Międzynarodowym Konkursie Inkubatorów w kategorii najlepiej wykorzystanych środków publicznych na inkubację.