Michał Dżoga

Ekonomista, absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 5 lat pracował w Zespole Doradców Prezydenta RP prowadząc edukacyjne projekty społeczne z zakresu nowych technologii. W latach 2004-2007 jako doradca Prezesa Zarządu Grupy TP stworzył i prowadził Fundację Grupy TP (dziś Fundacja Orange). Następnie pracował jako menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem firmy Deloitte, gdzie stworzył zespół ds. Odpowiedzialnego Biznesu oraz wspólnie z PKPP Lewiatan opracował koncepcję projektu „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach”. W 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Corporate Affairs Intel Corporation w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tego roku odpowiada też za strategię Intela w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości oraz nauk ścisłych w regionie EMEA.