Andrzej Feterowski

Prezes Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W latach 1984-1994 pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1994 do 2005 pracownik TU Filar SA i TU Filar-Życie SA, od 2000 roku dyrektor Departamentu Informatyki obu firm. Następnie w Urzędzie Miasta Szczecin jako dyrektor Wydziału Informatyki. W latach 1999-2005 członek Komisji Informatyki PIU, członek Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego i International Controller Association – ICV. Laureat nagrody Lider Informatyki 2010.