Konrad Frontczak

Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., członek zarządu Stowarzyszenia Top 500. Ponad 10 lat doświadczenia w realizacji międzynarodowych oraz regionalnych projektów związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, wsparciem sektora MŚP, rozwojem regionalnym, infrastrukturą badawczą oraz dydaktyczną, a także transferem technologii. Pracował w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz w Centrum Transferu Technologii Akademii Morskiej w Szczecinie. Ekspert oceniający PARP i MNiSW w obszarach: inwestycje w MŚP, systemy B2B, Infrastruktura B&R, polityka innowacyjności oraz transfer technologii. Zarządza inicjatywą TechKlubów w regionie zachodniopomorskim (we współpracy z FRSI).