Michał Guć

Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji

Od trzech pokoleń gdynianin. Absolwent gdyńskiej „Trójki”, inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii. W mieście odpowiada m.in. za: pozyskiwanie funduszy europejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, nowoczesne technologie i innowacje społeczne. Inicjator programu „Szkół otwartych”. Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Laureat nagród i wyróżnień przyznanych przez organizacje pozarządowe (między innymi Ambasador SM oraz Polityk Przyjazny Osobom Bezdomnym). Uhonorowany Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej”. Prezydent RP odznaczył go w 2010 roku Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, zaś w roku 2015 Nagrodą Obywatelską 25-lecia Samorządności.