Władysław Halbersztadt

Prezes Zarządu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Partner zarządzający Pitango Investin Ventures (PI Ventures), największego funduszu venture capital w obszarze zaawansowanych technologii na polskim rynku, współzałożyciel i były prezes Grupy INVESTIN, fundator Fundacji Zaawansowanych Technologii. Rozwija przedsięwzięcia i spółki na etapie seed i start-up. Posiada szerokie doświadczenie w wycenie i analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych firm technologicznych. Z sukcesem przeprowadzał oferty prywatne na rynku NewConnect. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect. W trakcie swojej praktyki zawodowej pracował także jako analityk inwestycyjny przy projektach internetowych (e-commerce) i informatycznych (systemy zarządzania).