Miroslav Janeček

Szef Koordynatorów Programu Narodowego w EUREKA – Międzynarodowej Inicjatywy R&D (w czasie przewodnictwa Czech 1.7.2005 – 30.6.2006). Zastępca Przewodniczącego czeskiej Rady ds. badań i Rozwoju, Prezes Stowarzyszenia Organizacji Badawczych, Wiceprezes Stowarzyszenia Innowacyjnej Przedsiębiorczości. Współtwórca Narodowej Polityki Badań i Rozwoju oraz Narodowej Strategii Innowacyjności. Przewodniczący Niezależnego Panelu Oceniającego Programu EUROSTARS –inicjatywy wspólnej EUREKI i Komisji Europejskiej (2009 – 2013).