Piotr Koral

Prezes Grupy INVESTIN (od 2013 r.) – jednego z najbardziej aktywnych podmiotów w obszarze komercjalizacji polskich innowacyjnych projektów technologicznych. Grupa INVESTIN działa w szerokim ekosystemie krajowych, europejskich i światowych: uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji rządowych i publicznych oraz pozarządowych i innych podmiotów. Ekspert z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno – prywatnego. Od 2002 r. – obecnie: prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, która angażuje się aktywnie we wspieranie działalności Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na rzecz upamiętniania historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i martyrologii jego więźniów. W latach 1998 – 2011 zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, odpowiedzialny za wszystkie kategorie prac nad tym złożonym przedsięwzięciem realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym prace: architektoniczne, inwestycyjne, fundraisingowe, promocyjne, PR-owe, organizacyjne, administracyjne, dokumentacyjne, badawcze, projektowe, w tym szereg o charakterze międzynarodowym.

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996 asystent w Instytucie Historycznym UW w katedrze Historii Nowożytnej z pełnym pensum zajęć dydaktycznych i administracyjnych. Studia i kursy w zakresie historii nowożytnej (lata 1991-1993) na Uniwersytecie Leiden w Belgii, Uniwersytecie Santander w Hiszpanii, Uniwersytecie Budapeszteńskim na Węgrzech, Uniwersytecie Leicester w Wielkiej Brytanii. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe 1996-1997). Wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.