Maciej Krużewski

Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp . z o.o. – realizacja finansowania przedsiębiorstw i klastrów innowacyjnych – wspieranie badań i wdrożeń, rozwoju laboratoriów uniwersyteckich, wdrażania rozwiązań technologicznych, prototypów, budowy jednostek badawczo -rozwojowych w przedsiębiorstwach – realizacja projektów: Fundusz Badań i Wdrożeń oraz w partnerstwie z toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Fundusz Powiązań Kooperacyjnych: W latach 2007-2013 Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych. W latach 1999-2007 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. Rewitalizacji.