Krzysztof Łysak

Kierownik Pracowni Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Nauczyciel konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, kierownik Pracowni Projektów Europejskich Innowacji i Współpracy z Zagranicą. Autor i koordynator projektów edukacyjnych głównie z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz doskonalenia nauczycieli. Uczestniczył w tworzeniu i realizacji wielu innowacyjnych projektów, między innymi: „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”, „Szkolny Menadżer Projektów”, „Nauczyciel XXI wieku”, „Kreatywny uczeń”, „Fascynujący Świat Nauki – Świętokrzyski System Wspierania Talentów” . Jest autorem wielu publikacji, artykułów i materiałów dydaktycznych, między innymi.: Interaktywne mapy mentalne, czyli o sztuce rozwijania myślenia projektowego, Tablica interaktywna, narzędziem inspirującym ucznia i nauczyciela do twórczego działania, Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna? Obecnie pracuje w zespole realizującym pilotażowy projekt pod nazwą „Szkolne Inkubator Dwujęzyczności”. Interesuje się sztuką rozwijania kreatywnego myślenia, w tym szczególnie myślenia matematycznego i projektowego ukierunkowanego na twórcze rozwiązywania problemów.