Krzysztof Malicki

Wiceprezes Zarządu Aiton Caldwell SA. Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zdobył tytuł najlepszego Studenta Trójmiasta – laur Czerwonej Róży (1999). W 2000 roku ukończył Profesjonalne studium finansów dla Menadżerów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, a w 2003 roku uzyskał międzynarodowy tytuł Project Management Professional. W latach 1999-2003 w Prokom Software SA, gdzie odpowadał za inwestycje w sektorze nowych technologii. W 2003 r. współtworzył Grupę Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. (GDFI), przekształconą w 2006 r. w Datera Sp. z o.o., a następnie w Datera SA. Współtwórca i największy akcjonariusz Aiton Caldwell SA. Od roku 2011 Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji Projektów na Politechnice Gdańskiej.