Mariusz Zyngier

Honorowy profesor oświaty, finalista światowego konkursu Global Teacher Prize – Dubaj 2017, ambasador Varkey Foundation, ambasador Programu Leonardo da Vinci.

Współautor PODSTAWY PROGRAMOWEJ w zawodach technik elektronik i monter elektronik (2010 i 2016).  Współautor PROGRAMÓW NAUCZANIA w zawodach technik elektronik i monter elektronik, technik  elektryk, elektryk, elektromechanik  (2010 i 2017). Promotor bardzo wielu prac uczniów Technikum i Liceum w Połańcu, które zdobywały laury na światowych i europejskich konkursach wynalazczości. Pomysłodawca i realizator „Edukacyjnych Wypraw Marzeń” i innowacji pedagogicznych.