Marzena Żylińska

Zajmuję się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzę szkolenia dla nauczycieli, tworzę materiały dydaktyczne, jestem autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciłam przyszłych nauczycieli i  prowadziłam seminaria metodyczne, obecnie jestem zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół. Od wielu lat zajmuję się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia.

Marzę o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzę, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.