Piotr Lazarek

Piotr Lazarek jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach oraz brytyjskiej szkoły średniej „Dulwich College”. Pasjonuje się fizyką, elektroniką, informatyką oraz szeroko pojętą techniką. Od ponad dwóch lat rozwija swoje zainteresowania pracując nad rozwojem autonomicznego prototypu pojazdu do prewencyjnej analizy stanu gleby. Jego praca została doceniona przez wiele organizacji świata naukii oraz biznesu. Piotr w ubiegłym roku został laureatem „Konkursu Naukowego E(x)plory”, „Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej” oraz międzynarodowego konkursu naukowego „Intel International Science and Engineering Fair”.