Tomasz Poniński

Prezes Orenore Polska Sp. z o.o. – funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Zasiada w Radach Nadzorczych oraz Zarządach spółek portfelowych w tym m.in.: AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A., Sahel S.A., Orenore Industries, Netiology. Od 2003 roku związany z projektem recyclingu odpadów poliolefinowych, jest prezesem spółki VipTech będącej jednym z udziałowców Claritel SPV. Wcześniej członek rady nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branży energetycznej oraz funduszu inwestycyjnego. Był doradcą zarządu spółki giełdowej ds. inwestycji i rozwoju, pełnił także funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG. Absolwent SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.