Martyna Przewoźnik

Prezes Zarządu Monitor CR sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania dla branży medycznej i farmaceutycznej, usprawniającego zarządzanie badaniami klinicznymi i ich monitorowanie. Wcześniej Analityk Biznesowy w Grupie INVESTIN, gdzie odpowiadała za proces komercjalizacji projektów technologicznych: budowanie relacji z wynalazcami oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami, wykonywanie analiz rynku i konkurencji, przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej. Pracowała również jako badacz, analityk danych, ewaluator. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach badawczych z dziedziny badań społecznych, prowadziła badania marketingowe i analizy rynku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Socjologia o specjalizacji metodologiczno-badawczej oraz UMCS w Lublinie, studium podyplomowego Analiza Danych.