Mikołaj Różycki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007-2016 pełnił rolę koordynatora zespołu Akcji 1. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 4 mln EUR rocznie); kierował zespołem Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne – Rozwój Innowacji – w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w programie grantowym Komisji Europejskiej „Erasmus+” (realizowanie programu wsparcia w wysokości 3 mln EUR rocznie). Posiada doświadczenie szkoleniowe w organizacji międzynarodowych wizyt studyjnych, seminariów, konferencji. Jest redaktorem i/lub współpracownikiem kilku portali internetowych i magazynów, autorem tekstów o tematyce sportowej, biznesowej, społecznej i europejskiej. Działał w kilku organizacjach pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim. Od roku 2016 CI Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Ekspert oceniający wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.