Joanna Szechlicka

Jest architektem i doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od marca 2014 roku przewodnicząca Koła Naukowego DoctorAnts. Współorganizator Festiwal Design Thinking Week 2014 w Gdańsku. Od listopada 2014 do stycznia 2015, na zlecenie stowarzyszenia FRAG, wraz z Mateuszem Ojdowskim i Mariuszem Muraszko, prowadziła projekt design thinking „Kwartały miejskie – przestrzeń niczyja?”, który spotkał się z zainteresowaniem władz miejskich Gdańska, stowarzyszenia FRAG i Politechniki Gdańskiej. W prowadzonej pracy badawczej na temat rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych zamierza wykorzystać podejście design thinking.