dr inż. Piotr Szewczykowski

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej Politechniki Duńskiej. Dzięki uczestnictwu w programie TOP 500 Innovators Science – Management – Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w USA zapoznał się metodologią Design Thinking oraz nabył wiedzę z zakresu m.in. technik kreatywnego myślenia, pracy w zespole, prezentowania firm typu start-up przed przedstawicielami Venture Capital i Business Angels. Obecnie pracownik Zakładu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Broker Innowacji z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. działający na rzecz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP. Współtwórca i kierownik metodyczny Pracowni Szybkiego Prototypowania-Shopa Design Thinking Workspace.