Maya Vértesi

Podejmując różne działania, takie jak studia fotograficzne, wolontariat na rzecz British Council i konferencji TEDxYouth@Budapest, nauczanie angielskiego, szefowanie Climate Embassy Association oraz nadzór nad projektami w organizacji Mindspace, postanowiła rozpocząć studia ekonomiczne o specjalizacji HR na budapesztańskim Uniwersytecie Corvinusa. W latach 2008-2011 British Council prowadziła program wspierający młodych ludzi zaangażowanych w dialog społeczny dotyczący zmian klimatycznych. Uczestnicy programu powołali do życia stowarzyszenia Climate Embassy Association. Członkowie stowarzyszenia rozwijają potencjał płynący z dzielenia się wiedzą oraz podejmowania przedsięwzięć społecznych na rzecz wspólnego celu, jakim jest ochrona środowiska.