Wiesława Mitulska

Nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Od wielu lat pracuje z dziećmi bez ocen, podręczników i ćwiczeń według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka. Od pierwszej klasy pokazuje dzieciom, w jaki sposób nowoczesne technologie, programowanie i kodowanie mogą pomagać w pracy projektowej, w procesie uczenia się  i rozwiązywania problemów. Ważne jest dla niej, by dzieci korzystały z technologii w sposób świadomy i bezpieczny, by z ich pomocą mogły być twórcami, a nie tylko odbiorcami.  Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej i OK zeszytu. Jest autorką bloga edukacyjnego mamywplaniekodowanie.blogspot.com. Członkini grupy Superbelfrzy RP.