Jan Jakub Wygnański

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90-ych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Współtwórca Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, współzałożyciel Marzycieli i Rzemieślników. Domu innowacji społecznych w Warszawie