Program

Program (pdf)

I-y dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji"

28.05.2020 12:00 - 13:00

Lunch

28.05.2020 15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

II-i dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji"

29.05.2020 11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

29.05.2020 13:30

Lunch