Program

Program (pdf)

I-y dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji"

24.09.2020 12:10 - 12:40

Przerwa kawowa

24.09.2020 13:40 - 13:50

Przerwa kawowa

II-i dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji"

25.09.2020 11:10 - 11:40

Przerwa kawowa