Program

Program (pdf)

I. IX Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji."

II. IX Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji."