Program

I-y dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji."

12.03.2020 12:00 - 13:00

Lunch

12.03.2020 15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

II-i dzień. X Kongres E(x)plory "Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji."