Innowacje, a rozwój rynku Venture Capital w krajach wyszehradzkich

Komplementarne do polskich doświadczenia w stymulowaniu rozwoju rynku innowacji poprzez Venture Capital w krajach wyszehradzkich: Czechy, Słowacja, Węgry. Dyskusja obrazująca w szerszej perspektywie regionalny rynek kapitału wysokiego ryzyka i nowoczesnych technologii, służąca wymianie najlepszych praktyk i pozytywnej inspiracji.

Moderator:
• Daniel Star, Partner Zarządzający Pitango Investin Ventures

Paneliści:
• Przedstawiciel Neulogy, Słowacja
• Antal Karolyi, Partner Zarządzający Traction Tribe, Węgry