Innowacje w regionach. Najlepsze praktyki innowacyjnych rozwiązań w sektorze edukacji

Podczas panelu chcielibyśmy przedstawić doświadczenia w zakresie realizowania innowacyjnych projektów w sektorze edukacji, z zakresu promowania innowacji w edukacji a także plany takich działań związane z kolejnym okresem programowania środków unijnych