Warsztat: Jak uczyć bez podręcznika? Propozycje zajęć w klasie w szkole systemowej.

W trakcie warsztatów Prowadząca pokaże w jaki sposób pracuje ze swoimi uczniami oraz postara się zainspirować uczestników do rezygnacji z podręczników i ćwiczeń, by poczuć radość uczenia (się).

Podczas pracy z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń odkryła, że z każdym rokiem  pakiety przeznaczone dla poszczególnych klas rozrastają  się coraz bardziej. Chcąc wykorzystać gotowe materiały, zaczynało jej brakować czasu na to, co rozwija dzieci najbardziej, czyli na pracę samodzielną, zabawę, ruch, zajęcia twórcze, a przede wszystkim uwierało ją to, że podczas lekcji musiała zajmować się tematyką, którą proponowali autorzy pakietów edukacyjnych, a nie taką, która ciekawiła dzieci i związana była z wydarzeniami i sprawami spotykającymi ich na co dzień. Uznała, że podstawę programową może zrealizować bez podręczników, dlatego napisała dla swojej klasy program autorski. Dzięki odrzuceniu gotowych pakietów, może dać sobie i swoim uczniom wolność wyboru tematu, nad którym będą pracować dowolnie długo. Może również pracować zgodnie z najnowszą wiedzą dotyczącą tego, jak uczy się mózg, pamiętając, że uczenie się jest aktywnością ucznia, nie nauczyciela. W jej klasie to uczniowie są aktywni. Tworzą zadania dla siebie i kolegów, opracowują własne karty pracy, organizują materiał w postaci map myśli lub notatek wizualnych, tworzą gry i grają w nie, pracują w parach i udzielają sobie informacji zwrotnych.

Prowadząca: Wiesława Mitulska – nauczycielka ze szkoły w Słupii Wielkiej