Szkoła przyszłości. Jak używać nowych technologii, aby zmieniały szkołę na lepsze.

Nowe technologie są dzisiaj powszechnie wykorzystywane w wielu obszarach życia. Znacząco je usprawniają i zmieniają. Nie sposób przed nimi uciec. Coraz częściej mówimy o tym, w jaki sposób korzystać z nich w mądry i efektywny sposób.

Jaką rolę mogą odegrać w edukacji szkolnej?

Młodzież to najbardziej zagorzali odbiorcy nowych technologii. Czy uczniowie chętniej odrabiają prace domowe, jeżeli zamiast w papierowych ćwiczeniach znajdują się one na internetowej platformie? Czy lepiej skupić się na lekcji, kiedy wykładowi nauczyciela towarzyszy praca z tablicą interaktywną? W jaki sposób korzystać z nowych technologii, aby zwiększały zainteresowanie młodych ludzi szkołą. Aby przybliżały ich do niej i aby dzięki nim stawała się przez nich bardziej lubiana.

Prowadzący:

– Kamil Śliwowski – wicedyrektor programu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii oraz ekspert edukacji cyfrowej w Fundacji Szkoła z Klasą,

Paneliści:

– Wiesława Mitulska – nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej,

– Oktawia Gorzeńska – dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Gdyni (pierwszej Microsoft Flagship School w Europie Centralnej),