Czy ocenianie może pomóc się uczyć?

Przedstawienie innego sposobu oceniania (ocenianie kształtujące), które pomaga uczniom się uczyć i monitorować własny proces uczenia się. Podczas prezentacji pokażemy praktyczne sposoby na wykorzystanie oceniania kształtującego – OK zeszyt i sprawnościowy OK (SOK). W prezentacji wezmą udział dwie nauczycielki, jedna ucząca dzieci w klasach młodszych, a druga w starszych. Chcielibyśmy przekonać publiczność, że zawiązana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej inicjatywa: Dziecko bez stopni, ma szansę na wykorzystanie oceniania dla dobra uczniów.

Prowadzące:

– Danuta Sterna – Ekspertka merytoryczna w programie SUS Centrum Edukacji Obywatelskiej,

– Wiesława Mitulska – nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej,

– Justyna Franczak – nauczycielka biologii i wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach