Panel dnia: Kierunki rozwoju rynku Venture Capital i rynku innowacji w Polsce.

Rynek Venture Capital wygląda w Polsce. Umiejscowienie Polski w Europie. Co za nami, a co przed nami. Jaka perspektywa na najbliższe lata. Interesujące kierunki inwestycji.
Moderator:
• Katarzyna Zachariasz, Redaktor naczelny INNPoland
Paneliści:
• Piotr Koral, Prezes Zarządu, INVESTIN
• Paweł Bochniarz, Dyrektor ds. innowacji w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC
• Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny, Jagiellońskie Centrum Innowacji
• Tomasz Poniński, Prezes Zarządu, Orenore Sp. z o.o.
Sesje warsztatowe do wyboru – g. 10:10 – 11:10