Panel dyskusyjny: Design Thinking czyli projektowanie innowacji

Design thinking (DT) to myślenie projektowe mające na celu identyfikację i rozwiązywanie skomplikowanych problemów w sposób kreatywny i jak najbliżej zaangażowanych w nie ludzi. Jak ich słuchać, aby zrozumieć
i dlaczego warto? Czy i gdzie jest tu miejsce na innowacje? Jaką wartość design thinking wnosi do organizacji? Jak stymulować pracowników do innowacyjnego myślenia? Jak zaprojektować innowacyjny produkt lub usługę? Jak wykorzystać metodykę do budowania współpracy w trójkącie administracja – biznes – nauka? Najlepsze przykłady wdrożeń DT.
Moderator:
• Joanna Pniewska, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Paneliści:
• Ewa Janczukowicz-Cichosz, Kierownik Centrum Designu PPNT Gdynia
• Piotr Szewczykowski, Shopa Design Thinking Workspace