Praca z uczniem nad projektem technicznym.

W trakcie spotkania, chciałbym zaprezentować sukcesy „moich” uczniów osiągnięte w wielu światowych, europejskich i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach związanych z innowacyjnością i wynalazczością. Z uwagi na tematykę zrealizowanych projektów, skoncentruję się na pracy nad urządzeniami technicznymi (pomysł, projekt, realizacja, prezentacja) innowacyjnego rozwiązania.

Z radością podzielę się wiedzą:

–  w jaki sposób motywować ucznia do pracy?

–  jak wygląda  „ścieżka sukcesu” na przykładzie konkretnych uczniów?

–  jakie korzyści osiągnie uczeń, nauczyciel i szkoła poprzez udział w konkursach naukowych i olimpiadach technicznych?

– jakie napotykaliśmy problemy i jak je rozwiązywaliśmy?

Zaproszę uczestników do dyskusji i podzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie wsparcia ucznia realizującego projekt techniczny.

Do zobaczenia!

Prowadzący: Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespół Szkół w Połańcu