Przyszłość spółek celowych oraz ich rola i znaczenie w komercjalizacji technologii wspólnie z polskim przemysłem

Teraźniejszość i przyszłość spółek celowych powołanych do komercjalizacji najnowszych technologii powstających w sektorze naukowym. Czy spółki celowe spełniają swoją funkcję oraz jak w praktyce wygląda realizacja konkretnych przedsięwzięć wspólnie z partnerami przemysłowymi?
Moderator:
• Konrad Frontczak, Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o
Paneliści:
• Krzysztof Malicki, Pełnomocnik ds. Komercjalizacji Politechniki Gdańskiej
• Przedstawiciel PGE
• prof. dr hab. Inż. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska